تاریخ: 23 Oct 2022
تعداد بازدید: 372

مستند «ایکسونامی» در دانشگاه اردکان به نقد و تحلیل گذاشته شد

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه اردکان مستند «ایکسونامی» در دانشگاه اردکان به نقد و تحلیل گذاشته شد.
در این نشست نقادی و هنری، ابتدا دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان با تأکید بر جایگاه برنامه های نقد و تحلیل در دانشگاه از عوامل برگزاری این نشست قدردانی نمود. سپس مستند ایکسونامی اکران و در پایان نیز مستند مذکور با حضور دکتر علیرضا لاورمعاون آموزش و مشاور بنیاد ملی خانواده نقد و بررسی شد.
مستند «ایکسونامی» یک مستند اجتماعی است که تجربه یک سری از آزادی ها را در ایالات متحده برای مردم ایران روایت می‌کند.