تاریخ: 08 Nov 2022
تعداد بازدید: 326

در جلسه مدیران واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان بر فراخوان ایده ها تأکید شد

در نشستی که به منظور بررسی آخرین وضعیت استقرار ایده ها و شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان برگزار شد از کلیه علاقه مندان و صاحبان ایده های منطقه دعوت شد تا با مراجعه به مرکز، نسبت به ثبت ایده های خود اقدام نمایند.
رئیس دانشگاه اردکان در این نشست، هدف از ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور را ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این واحدها جهت تولید و توسعه محصولات و به ویژه محصولات دانش بنیان عنوان کرد. دکتر احمد فتاحی، با بیان اینکه مرکز رشد از نیازهای اصلی دانشگاه و شهرستان می باشد، مخاطبان اصلی مرکز رشد واحدهای فناور را شرکت های تأسیس شده توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان، صاحبان صنایع و صاحبان ایده ها عنوان کرد.
در این نشست همچنین روند پذیرش شرکت ها و صاحبان ایده ها مورد بررسی قرار گرفت. رئیس دانشگاه اردکان همچنین به همراه معاون آموزشی و پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه از شرکت ها و صاحبان ایده های مستقر در مرکز نوآوری دانشگاه اردکان بازدید و در جریان فعالیت آنها قرار گرفت.