تاریخ: 08 Nov 2022
تعداد بازدید: 472

در نشستی، نقش عوامل خارجی در اتفاقات اخیر کشور مورد بررسی قرار گرفت

با حضور دو محقق خارجی و داخلی نقش عوامل خارجی و به ویژه صهیونیسم در اتفاقات اخیر کشور در دانشگاه اردکان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در این نشست جان جیمز یوبل، فعال سیاسی ضد صهیونیستی و محقق آمریکایی، و دکتر محمود مهتدی، مدیر کل دفتر حرکت ها و نهضت ها در وزارت امور خارجه به بررسی نقش عوامل خارجی و به ویژه جریان صهیونیسم در اتفاقات اخیر کشور پرداختند. در این نشست دانشجویان نیز سؤالات خود را در زمینه های نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه، واقعیت های موجود در جامعه آمریکا و فضای اجتماعی آن مطرح کردند که مهمانان برنامه نیز به سؤالات پاسخ گفتند.