تاریخ: 04 Jan 2023
تعداد بازدید: 361

اطلاعیه امتحانات پایان‌ نیمسال جاری

آیین نامه مصوب شورای دانشگاه در خصوص برگزاری و غیبت در امتحانات

دانلود


​​​​​​​