تاریخ: 19 Dec 2021
تعداد بازدید: 23741

ارتقا ۲ پله‌ای در دومین حضور در رتبه‌بندی گرین متریک

در جدیدترین رتبه بندی بین المللی دانشگاه های پایدار و سبز دنیا (گرین متریک) در سال ۲۰۲۱، دانشگاه اردکان با ارتقا ۲ پله‌ای موفق به کسب رتبه ۳۴ ملی در بین ۴۲ دانشگاه کشور شد و رتبه ۸۱۴ در بین ۹۵۶ دانشگاه از سراسر جهان را کسب نمود.
 
دکتر بهزاد کفاش، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه اعلام کرد: دانشگاه اردکان در دومین حضور خود در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های پایدار و سبز دنیا (گرین متریک)، رتبه ۳۴ در بین ۴۲ دانشگاه کشور و رتبه ۸۱۴ در بین ۹۵۶ دانشگاه جهان را کسب کرد.
دکتر کفاش تصریح کرد: دانشگاه اندونزی از سال ۲۰۱۰ با هدف ترویج پایداری در آموزش عالی و با توجه به محورهای موقعیت و زیر ساخت (۱۵۰۰ امتیاز)، انرژی و تغییرات اقلیمی (۲۱۰۰ امتیاز)، ضایعات و پسماند (۱۸۰۰ امتیاز)، آب (۱۰۰۰ امتیاز)، حمل و نقل (۱۸۰۰ امتیاز) و آموزش و پژوهش (۱۸۰۰ امتیاز) اقدام به ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان کرده است.
وی افزود: در سال جاری، معیارهایی در مورد مدیریت بیماری و پیشگیری کرونا، تغییرات آموزش و پژوهش، تنوع زیستی و خدمات‌رسانی به جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته است که دانشگاه اردکان توانست در این نظام رتبه‌بندی به امتیاز ۳۶۰۰ دست یابد.
گفتنی است دانشگاه اردکان بر اساس نظام‌رتبه‌بندی گرین متریک در سال ۲۰۲۰، امتیاز ۳۰۷۵ و رتبه ۳۶ در بین ۴۱ دانشگاه کشور را کسب کرده بود (لینک خبر مربوط به سال ۲۰۲۰)