تاریخ: 10 Mar 2023
تعداد بازدید: 3586

قهرمانی تیم والیبال دانشجویی دانشگاه اردکان در جشنواره ورزشی همگانی دانشگاه های استان

تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه اردکان در جشنواره ورزش های همگانی دانشگاه های استان به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات رسید.
بنا به گزارش رسیده از اداره تربیت بدنی دانشگاه اردکان در این دوره از مسابقات، تیم والیبال پسران دانشگاه اردکان با غلبه بر تیم های دانشگاه های یزد، فرهنگیان و میبد به مقام قهرمانی رسید و به المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور راه یافت.
همچنین تیم والیبال خواهران دانشگاه اردکان به مقام نائب قرمانی این دوره از مسابقات دست یافت. تیم طناب زنی خواهران دانشگاه اردکان نیز به المپیاد ورزش های همگانی راه پیدا کردند.
لازم به ذکر است این مسابقات به میزبانی دانشگاه یزد و دانشگاه فرهنگیان همچنان در حال برگزاری می باشد.