تاریخ: 07 Sep 2022
تعداد بازدید: 401

پویش « سلامتی را قدم بزن» در دانشگاه اردکان

جمعی از اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه اردکان در پوش« سلامتی را قدم بزن» شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در اجرای پویش سلامتی را قدم بزن، دانشگاهیان اردکان گذرهای مختلف دانشگاه را پیمودند. این پویش به پیشنهاد مرکز بهداشت استان یزد و با هدف ترویج سلامتی و سبک زندگی سالم اجرا گردید.