تاریخ: 19 May 2024
تعداد بازدید: 2678

برگزاری اولین نمایشگاه کار در دانشگاه اردکان

اولین نمایشگاه کار دانشگاه اردکان با حضور معاون فرماندار اردکان، اعضای هیئت علمی و جمعی از رئیس‌های اداره های شهرستان اردکان افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه اردکان، شرکت های فعال در حوزه فولاد، کاشی، نساجی، ماشین سازی و نیز مشاوره شغلی در دانشگاه اردکان برگزار شد.

اولین نمایشگاه کار دانشگاه با هدف آشنایی دانشجویان با صنعت، فرصت های شغلی و تخصص های مورد نیاز هر شغل به همت دفتر ارتباط با صنعت و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه اردکان دایر شد.