تاریخ: 02 May 2022
تعداد بازدید: 355

تجلیل سرپرست دانشگاه اردکان از اعضای هیأت علمی

همزمان با روز گرامی داشت مقام معلم، سرپرست دانشگاه اردکان با حضور در دانشکده‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه از اعضای هیأت علمی تجلیل و قدردانی نمود.