تاریخ: 03 Oct 2022
تعداد بازدید: 289

نشست مشترک مدیران ستادی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اردکان با اعضای هیأت رئیسه

در نشست مشترک مدیران ستادی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اردکان با اعضای هیأت رئیسه، در خصوص افزایش بهره‌وری و ارتقاء هرچه بیشتر خدمات آموزشی بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، رئیس دانشگاه اردکان در این نشست با اشاره به آغاز آموزش به صورت حضوری در دانشگاه، بعد از یک وقفه طولانی از تلاش های مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی قدردانی کرد. دکتر احمد فتاحی گروه های آموزشی را بازوان توانمند در حوزه آموزش توصیف و اظهار امیدواری کرد: مدیران گروه ها به بهترین نحو انسجام‌بخشی در امر آموزش را مورد توجه قرار دهند.
همچنین سایر اعضای هیأت رئیسه نیز مسائل و اولویت های دانشگاه در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مالی، عمرانی، دانشجویی و فرهنگی را مطرح کردند. در این نشست مشترک محورهای زیر مورد تأکید قرار گرفت:
-استفاده از امکانات و ظرفیت دانشگاه در جهت افزایش کیفیت آموزش دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی در قالب دوره های دانش افزایی، مهارت ورزی و کیفیت بخشی آموزشی
-تأکید جدی تر از همیشه بر رعایت دقیق قوانین آموزشی، تمرکز بر برگزاری با کیفیت آزمون‌های میان ترم و پایان ترم در مقاطع مختلف تحصیلی
-ارائه طرح درس مناسب و اعلام به دانشجویان در راستای ارتقاء کیفیت آموزش
-ایجاد فضای مناسب جهت امیدبخشی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی با اجرای برنامه های جانبی
-تشویق در همکاری اعضای هیأت علمی با مرکز رشد واحدهای فناور و تشویق دانشجویان برای پرورش جنبه های کارآفرینی، مهارت افزایی و تقویت خلاقیت به منظور رشد علمی و فناوری و اجتماعی منطقه.