تاریخ: 09 Nov 2022
تعداد بازدید: 318

اعضای دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه یزد منصوب شدند

دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه ای، اعضای دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه یزد را منصوب کرد.
بر این اساس، دکتر حمیدرضا ابوطالبی، دکتر رضا ابویی، دکتر محمدرضا اختصاصی، دکتر فضل‌اله ادیب‌نیا، دکتر سید علیرضا افشانی، دکتر کمال امیدوار، دکتر کاظم برخورداری بافقی، دکتر محمدکاظم توسلی، دکتر حسن حسینی‌نسب، دکتر حسن خادمی زارع، دکتر بیژن دواز، دکتر محمد سفید، دکتر محمد عابدی اردکانی، دکتر احمد فتاحی اردکانی (دانشیار دانشگاه اردکان)، دکتر محمد مظلوم اردکانی، دکتر مهدی ملک‌ثابت، دکتر بی‌بی فاطمه میرجلیلی، دکتر علی‌محمد میرجلیلی (استاد دانشگاه میبد)، دکتر سید حیدر میرفخرالدینی، دکتر مهدی نجفی، و دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی برای مدت دو سال به عنوان اعضای حقیقی دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه یزد منصوب شدند.
شایان ذکر است رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد نیز از اعضای حقوقی هیات ممیزه دانشگاه هستند.