تاریخ: 06 Feb 2023
تعداد بازدید: 3384

آشنایی شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان با مباحث مالکیت فکری

شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان در نشستی توجیهی، با مباحث مرتبط با مالکیت فکری آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه اردکان در این نشست که با حضور دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان برگزار شد، خانم عرف کارشناس ثبت تخصصی حوزه مالکیت فکری و عضو انجمن علمی مالکیت فکری کشور توضیحاتی در خصوص روند ثبت برند، ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور ارائه دادند.
در این جلسه واحدها به اهمیت و روند مرتبط با حفاظت از مالکیت فکری آشنا و به پرسش و پاسخ در این خصوص پرداختند.