تاریخ: 08 May 2023
تعداد بازدید: 4157

حضور جمعی از اساتید زبان و ادب فارسی هندوستان در دانشگاه اردکان

نشست دکتر احمد فتاحی رئیس و اساتید شعر و ادبیات فارسی دانشگاه اردکان با نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی کشور هندوستان عصر روز پنجشنبه در دانشگاه اردکان برگزار شد. در این نشست که اساتیدی از دانشگاه یزد حضور داشتند، اساتید زبان فارسی کشور هندوستان ضمن آشنایی با دانشگاه اردکان، رشته ها و ظرفیتهای‌موجود ، در‌ خصوص پیوندهای فرهنگی، ادبی، تاریخی و علمی دو ملت ایران و هند بحث و تبادل نظر شد. آشنایی با شاعران و اساتید این حوزه در شهرستان اردکان ، اهداء کتاب‌هایی از اشعار شاعران اردکانی ، درخواست امضا تفاهم‌نامه ای در خصوص گسترش روابط و ارتباطات علمی با دانشگاه اردکان و بازدید از بافت تاریخی اردکان از جمله برنامه های این نشست بود.