تاریخ: 07 Feb 2022
تعداد بازدید: 360

بازدید سرپرست دانشگاه به همراه مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی از روند انتخاب واحد

همزمان با دومین روز از انتخاب واحد، دکتر احمد فتاحی اردکانی سرپرست دانشگاه به همراه دکتر محمد شاکر مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور در دانشکده‌های مختلف ضمن عرض خداقوت به کارکنان حوزه آموزش و مدیران گروه‌های آموزشی، روند انتخاب واحد را مورد بررسی قرار دادند.