تاریخ: 18 Apr 2022
تعداد بازدید: 278

پیام نوروزی سرپرست دانشگاه اردکان

دکتر احمد فتاحی اردکانی سرپرست دانشگاه اردکان با صدور پیامی عید نوروز را به دانشگاهیان تبریک گفت.