تاریخ: 26 Mar 2022
تعداد بازدید: 289

اعضای جدید هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه اردکان معرفی شدند

پس از تشکیل مجمع عمومی هیأت امنای خیرین حامی دانشگاه اردکان در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰، اعضای جدید هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه نیز معرفی شدند.
بنا به گزارش رسیده از بنیاد خیرین حامی دانشگاه اردکان، متعاقب تشکیل مجمع عمومی هیأت امنای خیرین حامی دانشگاه اردکان، اعضای جدید هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه نیز شامل آقایان مهندس عباس امیری، محمد خادم عباسی، دکتر حسین غفوری چرخابی، دکتر علی صحرایی اردکانی، سید کمال طباطبایی، حمید طالب پور و حمید پایدارفر معرفی شدند.
در جلسه هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه که با حضور دکتر احمد فتاحی اردکانی سرپرست دانشگاه و در حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید، آقای حاج عباس امیری به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدخادم عباسی به عنوان نایب رئیس، آقای سید کمال طباطبایی به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدطالب پور به عنوان بازرس علی البدل و آقای حمید پایدارفر به عنوان خزانه دار این بنیاد معرفی شدند.
پس از معرفی نامزدها و اجماع نظر اعضای هیات مدیره، دکتر علی صحرایی اردکانی عضو هیات علمی دانشگاه اردکان مجددا به عنوان مدیرعامل این بنیاد انتخاب شد.