تاریخ: 17 Apr 2022
تعداد بازدید: 473

تصویب آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی گرنت فناوری

آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی گرنت فناوری با هدف توسعه فناوری و نوآوری بر اساس نیازهای تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش تعامل بین دانشـگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مرتبـط باحوزه فناوری و نوآوری تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه اردکان مستند به مقدمه شیوه‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از اصلی‌ترین منابع توسعه نوآوری و فناوری در کشور، مراکز دانشگاهی و پژوهشی هستند. لذا توجه شایسته به حوزه تجاری‌سازی فناوری در این مراکز از ارکان اصلی شکل‌گیری دانشگاه نسل سوم، پاسخگو، کارآفرین و جامعه محور می‌باشد. تامین مالی لازم برای فعالیت‌های حوزه توسعه و تجاری‌سازی فناوری در یک سازوکار مناسب، نقش به سزایی در شکل‌گیری این هدف در سطح ملی خواهد داشت. در این راستا «برنامه ملی گرنت فناوری» با هدایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف به عنوان مجری و با استفاده از بودجه تخصیصی سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ریزی شده است. گرنت فناوری در واقع اعتبار مالی برای توسعه فناوری بوده که بخشی از منابع مالی عرصه توسعه فناوری و نوآوری را به حوزه توسعه و تجاری‌سازی هدایت می‌کند.
بر این اساس و عطف به بیانات نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام ویژه مـدیران اجرایی جهت تحقق و اجرای مؤثر فرمان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» و با هدف توسعه فناوری و نوآوری بر اساس نیازهای تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش تعامل بین دانشـگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسـی ارشد و رساله‌های دکتری مرتبـط باحوزه فناوری و نوآوری، آیین‌نامه اجرایی «برنامه ملی گرنت فناوری» در جلسه مـورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ شورای معاونـان تصویب و به امضای مقـام عالی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری رسـید.