تاریخ: 24 Apr 2022
تعداد بازدید: 401

دفاع اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اردکان

اولین دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه اردکان در مقطع کارشناسی ارشد از پایان نامه خود با عنوان «سنتز وشناسایی نانو ذرات مغناطیسی متصل به کمپلکس مولیبدن باز شیف ایزونیازیدی وکاربرد آن به عنوان یک کاتالیست ناهمگن جدید در اکسایش سولفیدها»دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، خانم فریناز صداقت‌نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست از این پایان‌نامه با راهنمایی دکتر هادی کارگر شورکی و مشاوره دکتر مهدی فلاح دفاع نمود.
همچنین دکتر سید حسین بنی طبا و دکتر مجید ملاولی داوری این دفاع را بر عهده داشتند.
لازم به ذکر است مقاله‌ای هم با عنوان « کمپلکس دی اکسو مولیبدن قرار گرفته بر روی نانوذرات مغناطیسی: یک کاتالیست ناهمگن موثر در اکسایش انتخابی سولفیدها» از این پایان‌نامه استخراج گردیده که در مجله Materials Chemistry and Physics به چاپ رسیده است.