تاریخ: 24 May 2022
تعداد بازدید: 294

افزایش زمان استفاده از کتابخانه دانشگاه

به استحضار دانشجویان گرامی می‌رساند، امکان استفاده از کتابخانه دانشگاه تا ساعت ۲۰ فراهم گردید. دانشجویان عزیز می‌توانند از این فرصت برای آمادگی در آزمون‌ها استفاده نمایند. این بازه در تاریخ امتحانات تا ساعت ۲۳ خواهد بود.