تاریخ: 31 May 2022
تعداد بازدید: 338

بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی و فنی و مهندسی از بافت تاریخی اردکان

در ادامه اردوهای اردکان گردی؛ جمعی از دانشجویان دختر دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی و فنی و مهندسی از بافت قدیم اردکان دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌‎الملل دانشجویان در این اردو دانشجویان از مسجد جامع، موزه های مردم شناسی، رجال(خانه آیت آلله خاتمی(ره)، فرش(خانه افضلی)، مسجد و حسینیه چرخاب و بازار چهارسوق بازدید کردند که مورد توجه آنها واقع شد.