تاریخ: 28 Sep 2022
تعداد بازدید: 386

اطلاعیه مهم: زمان شروع کلاس‌های نودانشجویان در نیمسال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

 زمان شروع کلاس‌های نودانشجویان نیمسال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ مقاطع مختلف تحصیلی:
 

​​​​​​​