تاریخ: 01 Oct 2022
تعداد بازدید: 302

اطلاعیه: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال ۱۴۰۱ دانشگاه اردکان

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته)

سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه اردکان
 

از پذیرفته‌شدگان عزیز درخواست می‌شود پس از مطالعه کامل این اطلاعیه نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

 
 
متن کامل اطلاعیه (دانلود
فرم‌های لازم جهت تکمیل و بارگذاری (دانلود
 ​​​​​​​