تاریخ: 16 Nov 2022
تعداد بازدید: 351

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از کتابدار دانشگاه اردکان قدردانی شد

به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، اعضای هیأت رئیسه دانشگاه اردکان با حضور در کتابخانه مرکزی از زحمات آقای علی کیانی کتابدار کتابخانه مرکزی دانشگاه قدردانی کردند.
اعضای هیأت رئیسه همچنین از بخش های مختلف کتابخانه شامل مخزن کتاب و سالن های مطالعه خواهران و برادران بازدید کردند. در حال کتابخانه مرکزی دانشگاه اردکان از حدود ۲۶۵۰۰ نسخه کتاب فارسی و لاتین و اشتراک ۱۰ پایگاه اطلاعاتی آنلاین بهره مند می باشد. همچنین به مناسبت این هفته، جرایم دیرکرد کلیه اعضاء (دانشجویان و اعضای هیأت علمی) که نسبت به بازگرداندن کتب امانت گرفته شده به کتابخانه تا پایان آبان ماه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.