تاریخ: 21 Nov 2022
تعداد بازدید: 389

بازدید نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از مرکز رشد واحدهای فناور

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولان دانشگاه اردکان از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر محمد رضا دشتی در این بازدید در نشستی با مدیران شرکت ها و واحدهای فناور با تأکید بر جایگاه ارزنده مرکز رشد در توسعه متوازن اردکان، گفتمان دانش بنیان را نیاز امروز جامعه عنوان و اظهار امیدواری کرد: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان علاوه بر اردکان به سایر نقاط نیز خدمت رسانی کند. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان فعالیت شرکت ها، کیفیت نباید فدای کمیت شود، یکی از بزرگترین رسالت های دانشگاه را رفع نیازهای صنعت به صورت علم محور عنوان کرد. دکتر دشتی همچنین با اشاره به ظرفیت های ارزنده اردکان به ویژه در حوزه گیاهان دارویی و محصولات غذایی کنجدی اظهار امیدواری کرد: شاهد هم افزایی مناسب مرکز رشد با این واحد ها باشیم. در ابتدای این نشست دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان هم به ارائه گزارشی از روند شکل گیری مرکز رشد واحدهای فناور و همچنین شرکت ها و واحدهای دانش بنیان مستقر در این مرکز پرداخت.
در ادامه نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولان دانشگاه و مدیران شرکت ها و واحدهای فناور از ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه نیز بازدید کردند.