تاریخ: 24 Jan 2023
تعداد بازدید: 424

انتصابات جدید در دانشگاه

با صدور ابلاغ هایی از سوی رئیس دانشگاه اردکان، چند نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در سمت‌ های مختلف منصوب شدند.
دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه اردکان، با صدور ابلاغ‌هایی دکتر فاطمه آبیار را به مدیریت گروه آموزشی مهندسی شیمی، دکتر مینا علاف زاده را به سرپرستی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر علی نادی زاده را به مدیریت گروه مهندسی صنایع، دکتر محمد صحرایی را به سرپرستی گروه آموزشی علوم سیاسی، مطالعات خانواده و فقه و مبانی حقوق اسلامی و دکتر نجات محمدی فر را به مدیریت گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه منصوب کرد. رئیس دانشگاه اردکان همچنین در ابلاغ های دیگری دکتر ایمان شاکر را به مسئولیت راهبری زیرسیستم پژوهشی نرم‌افزار گلستان، دکتر راضیه شیخ‌پور را به سرپرست تارنمای دانشگاه و دکتر محمد جواد قانعی بافقی را به سرپرستی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی منصوب کرد.
دکتر فتاحی همچنین در نامه های جداگانه ای از خدمات دکتر میترا موبد مدیرگروه سابق مهندسی صنایع، دکتر مجید ملاولی مدیرگروه سابق مهندسی شیمی، دکتر محسن شفیعی مدیرگروه سابق علوم سیاسی و مطالعات خانواده، دکتر مهدی قانعی مدیرگروه سابق معارف اسلامی و دکتر سمیه سلطانی راهبر سابق زیرسیستم پژوهشی نرم‌افزار گلستان قدردانی نمود.
روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه،ضمن عرض تبریک به این عزیزان برای آنها توفیقات الهی مسالت دارد.