بررسی امکانات آزمایشگاه های دانشگاه با حضور معاونین مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم
تاریخ : سه شنبه 13 مرداد 1394 ساعت 15:53 | تعداد بازدید : 2156

معاونین مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه ها و امکانات پژوهشی دانشگاه اردکان بازدید و نیازها و اولویت های آن را مورد بررسی قرار دادند.

آقایان دکتر علیایی و مهندس زالی هچنین در نشست جداگانه ای با ریاست دانشگاه و معاونین آموزشی و پژوهشی و دانشجویی در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی در طرح آمایش بحث و تبادل نظر کردند.

دکتر علیایی در این نشست با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی در تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از راه اندازی شبکه آزمایشگاه های علمی کشور خبر داد و افزود: در اجرای این طرح تمامی مشخصات و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ها در سایت ثبت گردیده و با راه اندازی این سایت کلیه دانشگاهیان می توانند از امکانات موجود آزمایشگاهی سایر دانشگاه ها استفاده کنند. وی گفت:50% هزینه تأمین تجهیزاتی که در تولید علم نقش دارند از محل اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد و مابقی  آن بایستی به صورت خیری تهیه شود.

تقویت آزمایشگاه های مرکزی، هدفمند شدن امکانات پژوهشی،رعایت نظام ایمنی،بهداشت و سلامت در آزمایشگاه ها، تهیه طرح جامع برای تجهیزات آزمایشگاهی، بهره مندی از نیروی انسانی متخصص در آزمایشگاه ها و دقت در ضمانت نامه های تجهیزات از جمله دیگر مواردی بود که معاونین مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برآن تأکید کردند.در این نشست رئیس دانشگاه اردکان هم در سخنانی گفت: از ابتدای شکل گیری دانشگاه اردکان، امور پژوهشی همواره از جمله دغدغه های این مجموعه بوده است و قبولی بیش از47% دانشجویان این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی گواهی بر امکانات نسبتاً مناسب آموزشی و پژوهشی در دانشگاه اردکان می باشد.دکتر غفوری چرخابی همچنین از بهره برداری از ساختمان کتابخانه مرکزی این دانشگاه در زیربنای1400 مترمربع در آینده نزدیک خبر داد. دکتر فتاحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه هم با ارائه گزارشی از وضعیت پژوهشی دانشگاه اردکان گفت: در جذب امکانات پژوهشی دانشگاه آمایش سرزمین مدنظر بوده است و با توجه به قرار گرفتن دانشگاه اردکان در جوار دو واحد دیگر آموزش عالی شهرستان سعی شده تا ازامکانات یکدیگربه نحو مطلوب بهره گیری شود. وی همچنین راه اندازی تنها اتاق رشد استان در آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه اردکان، تجهیز و راه اندازی مجموعه آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی و انتشارات دانشگاه را از جمله فعالیت های حوزه پژوهشی دانشگاه اردکان عنوان کرد.
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035