راه اندازی رشته مهندسی برق
تاریخ : یکشنبه 31 خرداد 1394 ساعت 09:08 | تعداد بازدید : 2071
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ94/3/10 خود با ایجاد رشته مهندسی برق در دانشگاه اردکان موافقت قطعی به عمل آورد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035