راه اندازی کارشناسی ارشد رشته های مشاوره و مدیریت منابع انسانی
تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 ساعت 10:22 | تعداد بازدید : 1516
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ94/3/10 خود با ایجاد رشته های1-مشاوره و2-مدیریت منابع انسانی –مدیریت منابع انسانی اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اردکان موافقت قطعی به عمل آورد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035