ایجاد رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اردکان
تاریخ : سه شنبه 26 خرداد 1394 ساعت 16:02 | تعداد بازدید : 1818
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ94/3/10 خود با ایجاد رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اردکان موافقت قطعی بعمل آورد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035