برگزاری دوره آموزشی چگونگی جستجو و استفاده از منابع الکترونیکی
تاریخ : سه شنبه 26 خرداد 1394 ساعت 15:56 | تعداد بازدید : 1514
30 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اردکان در قالب یک دوره آموزشی چگونگی جستجو و استفاده از منابع الکترونیکی را فرا گرفتند.
این دوره در تاریخ های  22 و 25 خرداد برگزار شد و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه هدف از برگزاری آن را دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه اردکان عنوان نمود.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035