قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی دریافت وام تحصیلی نیمسال اول93-92
تاریخ : یکشنبه 17 شهریور 1392 ساعت 15:42 | تعداد بازدید : 2643
جهت دریافت فرم به سمت حوزه دانشجویی وب سايت (لینک فرم ها) مراجعه و پس از تکمیل فرم درخواست وام تحصیلی حداکثر تا تاریخ3/7/92به سایت اصلی دانشگاه(آقای ارشادی) مراجعه نمائید. مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد.
توضیحات:
1-داشتن تعهد محضری برای دریافت وام الزامی می باشد.
2-در تکمیل فرم های درخواست وام دقت نمائید زیرا به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.
3-با توجه به محدودیت اعتبار وام، اولویت با دانشجویانی است که ترم گذشته وام دریافت ننموده اند.
امور دانشجویی
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035