قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاریخ : یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 11:22 | تعداد بازدید : 290
دانشجویان شاهد و ایثارگر که خواهان شرکت در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار هستند به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035