برگزاری نشست کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب شورای عالی عتف با حضور دکتر برومند
تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 ساعت 08:00 | تعداد بازدید : 287
یکصد و ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب شورای عالی عتف به ریاست دکتر برومند معاون محترم پژوهشی وزیر و دبیر کل شورای عالی عتف برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احمد فتاحی اردکانی عضو این کمیسیون ضمن شرکت در این نشست بیان داشت: مهمترین دستور کار این جلسه پرداختن به چالش آب و امنیت غذایی و راهکارهای مقابله با این چالش بود و در همین راستا مقرر گردید اولویت‌های متعدد تحقیقاتی تعریف و عملیاتی شوند. آقای دکتر برومند نیز ضمن تاکید بر موضوعات مورد بحث، مدیریت صحیح استفاده از منابع آب را راه رسیدن به توسعه پایدار و بهبود چالش های زیست محیطی برشمرند و مشارکت کلیه دانشگاه‌ها را در این راه حیاتی دانستند.
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035