راه یابی طرح پوستر دانشجویان مشاوره دانشگاه اردکان در همایش بین المللی «مشاوره و روان درمانی»
تاریخ : سه شنبه 16 دی 1393 ساعت 14:55 | تعداد بازدید : 1505
طرح پوستر دانشجویان مهدیه دهقانی و سعیده السادات امینی نسب از دانشجویان مشاوره دانشگاه اردکان به سرپرستی خانم زهرا احمدی اردکانی به عنوان20 طرح برتر در همایش بین المللی «مشاوره و روان درمانی» انتخاب گردید. طرح پوستر این دانشجویان با عنوان«نقش تلاوت قران در بهداشت روانی، معنویت و ابعاد آن در شهروندان یزد» بوده که حاصل تحقیق 3 ماهه گروه مذکور به صورت پرسشنامه ای بوده است. همچنین در این همایش بین المللی با عنوان «مشاوره و روان درمانی  با رویکرد دین و معنویت در ارتقاء سلامت روان و خوب زیستی روانشناختی» از سوی انجمن مشاوره ایران و با همکاری سازمان آموزشی، علمی ،فرهنگی و اسلامی آیسکو آذرماه سال جاری در تهران برگزار گردید.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035