قابل توجه دانشجویان ورودی 92 و 93-آغاز ثبت نام اردوی مشهدمقدس
تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393 ساعت 13:40 | تعداد بازدید : 1628
زمان حرکت دانشجویان دختر:93/10/30 لغایت 93/1104
زمان حرکت دانشجویان پسر:93/11/03 لغایت93/11/07
ساعت و محل حرکت: 8:30 شب دانشگاه اردکان (واقع در بلوار آیت الله خاتمی(ره))
جهت ثبت نام تا مورخ 93/10/20 به امور فرهنگی مراجعه نمایید.
هزینه ثبت نام  100   هزار تومان به شماره حساب 2020084211 بانک تجارت
ضمناً ظرفیت محدود است اولویت با کسانی است که زودتر (با همراه داشتن فیش واریزی) ثبت نام کنند.
دانشگاه اردکان در قبال دانشجویانی که به هنگام ثبت نام در دانشگاه، فرم رضایت نامه والدین را تکمیل ننموده اند تعهدی ندارد.

 
امور فرهنگی دانشگاه اردکان
                                                                                                                                                                             
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035