قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
تاریخ : یکشنبه 7 دی 1393 ساعت 11:31 | تعداد بازدید : 2158
به اطلاع می رساند دانشجویان گرامی بایستی تا پایان وقت اداری روز93/10/25 نسبت به پرداخت اجاره بهای خوابگاه جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 اقدام فرمایند.
لازم به ذکر است دانشجویانی که در مدت ذکر شده مراجعه کنند می توانند اجاره بها را در قالب چک بانکی تا تاریخ 94/2/31 پرداخت نمایند.
مبلغ اجاره بهای خوابگاه جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
 
                              کسانیکه با سرویس تردد می کنند:1150000 ریال                            
دانشجویان روزانه:
                               کسانیکه با سرویس تردد نمی کنند:1950000 ریال
 
                                                     ***
                             کسانیکه با سرویس تردد می کنند:2000000 ریال
دانشجویان شبانه:   
                              کسانیکه با سرویس تردد نمی کنند:2800000 ریال

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035