قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی(اعلام برنامه زمانبندی استخر و سالن ورزشی)
تاریخ : شنبه 29 آذر 1393 ساعت 15:01 | تعداد بازدید : 1202
با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه یزد، اعضای هیأت علمی می توانند در قبال ارائه کارت شناسایی دانشگاه از استخر و سالن ورزشی دانشگاه یزد برابر برنامه تنظیمی استفاده نمایند:
استخر: روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 19 إلی20/30
سالن ورزشی: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت19 إلی 21

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035