ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
تاریخ : شنبه 15 آذر 1393 ساعت 08:25 | تعداد بازدید : 2883
شروع ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم تحصیلی 94-93 از  مورخ 93/9/15 لغایت 93/9/19 
مراحل ثبت نام: ورود به سامانه گلستان -ثبت نام-عملیات ثبت نام مقدماتی –ثبت نام مقدماتی- انتخاب دروس و در پایان اعمال تغییرات.
در صورت عدم ثبت نام مقدماتی کلیه عواقب آموزشی بر عهده دانشجو میباشد.
                                                                                    آموزش دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035