اولین نشست کمیته های تخصصی تدوین سند راهبردی دانشگاه اردکان
تاریخ : چهارشنبه 20 تیر 1397 ساعت 12:49 | تعداد بازدید : 541
در ابتدای این نشست دکتر علی نصیری طوسی ریاست دانشگاه اردکان از اهمیت و لزوم اجرای سند راهبردی در آموزش عالی تاکید کرد. در ادامه  ریاست دانشگاه اردکان از کمیته های تخصصی خواست با جدیت و مشارکت همگانی جهت توسعه د انشگاه اردکان در حوزه ای آموزش و تحصیلات تکمیلی، پژوهش و ارتباط با صنعت، منابع و زیر ساخت، دانشجویی و فرهنگی، نما و برند دانشگاه تمام تلاش خود را بکار گیرند.
در پایان دکتر خالقی مدیر پروژه تدوین سند راهبردی دانشگاه گزارشی در خصوص مطالعات انجام شده از اسناد بالادستی ارائه داد و پس از آن کمیته های تخصصی تدوین سند راهبردی دانشگاه با حضور اعضا طی جلسات فشرده  در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام شد.
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035