شروع امتحانات در دانشگاه اردکان
تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 09:14 | تعداد بازدید : 997
به گزارش روابط عمومی با شروع امتحانات در دانشگاه اردکان دانشجویان رشته های مختلف نتیجه یک ترم تلاش را به آزمون ها و محک اساتید خود سپردند.لازم به ذکر است همزمان با شروع امتحانات،ریاست دانشگاه دکتر علی نصیری طوسی و معاون آموزش و پژوهش دکتر علی فتح زاده و مدیران آموزش و پژوهش از روند برگزاری امتحان در حوزه های مختلف آزمون بازدید کردند.
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035