جلسه هیات اجرای جذب با اعضا جدید برگزار شد
تاریخ : دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ساعت 10:58 | تعداد بازدید : 569
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اردکان اولین جلسه هیات اجرایی جذب با اعضا جدید برگزار شد. در این جلسه اعضا جدید، دبیر را انتخاب کرده و تعدادی از پرونده ها را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس هیات اجرایی جذب: دکتر علی نصیری طوسی
دبیر هیات اجرایی جذب: دکتر حسین غفوری چرخابی
اعضا هیات اجرایی جذب:
دکتر مجید مروتی
دکتر مجید صادقی نیا
دکتر علی فتح زاده
دکتر احمد فتاحی
روابط عمومی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035