دیدار دبیران و اعضای شورای مرکزی تشکل ها، انجمن ها و کانون های فرهنگی هنری دانشگاه اردکان با ریاست دانشگاه
تاریخ : چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 08:54 | تعداد بازدید : 613
رئیس دانشگاه اردکان در گردهمایی دانشجویان فعال فرهنگی و هنری دانشگاه اردکان بر رسالت اجتماعی دانشجویان تأکید کرد. دکتر نصیری طوسی با بیان اهمیت حضور و مشارکت دانشجویان گفت: فعالیت های فوق برنامه دانشجویان بایستی به فرهنگ سازی در جامعه منجر شود. دکتر نصیری طوسی از مسئولین تشکل های دانشجویی خواست تا در برنامه هایشان هدفمند عمل کرده و برای فعالیت هایشان چشم انداز تدوین کنند. استفاده از ظرفیت های شهر، حساسیت نسبت به مسائل جامعه و فرهنگ سازی فعالیت های خیریه از جمله دیگر محورهای سخنان رئیس دانشگاه اردکان بود.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هم در این گردهمایی با ارائه گزارشی از موفقیت های دانشجویان در جشنواره و مسابقات قرآنی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در یک ساله گذشته، نقش دانشجویان را در پیشبرد اهداف دانشگاه را بسیار مهم دانست.  دکتر صحرایی همچنین با تشریح آخرین وضعیت تشکل ها،انجمن ها و کانون های دانشگاه از دبیران و اعضای شورای مرکزی خواست نسبت به روزرسانی تشکیلات خود پیوسته نظارت و اهتمام داشته باشند . در این جلسله هریک از دانشجویان حاضر به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند و رئیس دانشگاه و مدیر فرهنگی و اجتماعی نیز در پایان به سؤالات مطرح شده پاسخ گفتند.
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035