هم اندیشی اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه اردکان
تاریخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 10:13 | تعداد بازدید : 630
 اولین نشست اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه اردکان که در محل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردکان برگزار گردید، در خصوص برنامه های انجمن های علمی هم اندیشی شد.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردکان در این نشست با ارائه گزارشی از نحوه شکل گیری و فعالیت های انجمن های علمی در دانشگاه اردکان گفت: انجمن های در پیشبرد اهداف علمی دانشگاه نقش مؤثری دارند و بایستی جایگاه و نقش این نهاد دانشجویی در برنامه های دانشگاه تقویت گردد. دکتر علی صحرایی اردکانی تخصصی شدن حوزه فعالیت های انجمن های علمی را از اولویت های امور فرهنگی عنوان و بسترسازی و ترسیم مسیر حرکت علمی برای انجمن های علمی را از وظایف اساتید مشاور برشمرد. مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، تفکر محوری، خودجوشی و تکیه برتوانمندیهای داخلی را از اصول اولیه انجمن های علمی دانستو  اظهار امیدواری کرد: انجمن ها قبل از ارائه برنامه های خود به امور فرهنگی، با اساتید مشاور هماهنگی لازم را انجام دهند.
در این نشست هریک از اساتید مشاور انجمن های علمی هم به بیان دیدگاه های خود در خصوص برنامه های انجمن های علمی در سال 97 پرداختند. نحوه حمایت از برنامه ها، پرهیز از موازی کاری در انجمن ها و سایر تشکل های دانشجویی، ساماندهی بازدید های علمی و برگزاری هفته ایده های برتر در دانشگاه(جشنواره ملی حرکت) با محوریت دانشکده فنی مهندسی از جمله مسائلی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035