دفاع اولین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان از پایان نامه
تاریخ : شنبه 3 آبان 1393 ساعت 14:21 | تعداد بازدید : 2453
اولین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان از پایان نامه خود دفاع کرد.
خانم نرگس سقازاده دانشجوی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری به عنوان نفر اول در مراسمی از پایان نامه خود با عنوان « طراحی شبکه باران سنجی در منطقه ایران مرکزی با استفاده از روش های زمین آماری» دفاع کرد. اساتید راهنمای این پایان نامه دکتر فتح زاده و دکتر تقی زاده و استاد مشاور آن خانم دکتر قاسمی بودند.
خانم سیده کلثوم حسینی دانشجوی رشته آبخیزداری  نیز در جلسه سوم از پایان نامه خود با عنوان« بررسی اثرات اقلیم بر ذوب برف در دوره های آتی» دفاع کرد که استاد راهنما و استاد مشاوره این پایان نامه نیز به ترتیب بر عهده دکتر علی فتح زاده و دکتر سمانه پور محمدی بود.
در ادامه نفیسه قزل سفلو دانشجوی رشته آبخیزداری به عنوان نفر سوم از پایان نامه خود دفاع کرد.وی پایان نامه خود را با عنوان«بررسی کارایی پلی اکریل آمید در کنترل فرسایش پاشمانی در مدت و شدت های مختلف بارندگی» نگارش کرده که اساتید راهنمای آن دکتر سمیه سلطانی و دکتر جلیل وهابی و استاد مشاور آن نیز دکتر مهدی بروغنی بودند و بالاخره در خاتمه نیز خانم محبوبه روئین تن دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی به عنوان چهارمین نفر از پایان نامه خود دفاع کرد.خانم روئین تن نیز پایان نامه خود را با عنوان « برآورد انرژی ورودی-خروجی در بخش کشاورزی(مطالعه موردی محصول خرما)» انجام داده که استاد راهنمای آن دکتر احمد فتاحی و استاد مشاور آن نیز دکتر مسعود فهرستی تشکیل می دادند.
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035