دبیران جدید انجمن های علمی دانشگاه اردکان ابلاغ های خود را دریافت نمودند
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 11:22 | تعداد بازدید : 723
دبیران جدید انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه اردکان، ضمن شرکت در نشست توجیهی، ابلاغ های یک ساله خود را از دست مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریافت نمودند.
دکتر علی صحرایی اردکانی در این نشست با تبریک به دبیران جدید انجمن های علمی اظهار امیدواری کرد: اعضای انجمن های علمی 5 گانه دانشگاه در تعامل مستمر با امور فرهنگی دانشگاه در وظایف محوله خود موفق باشند. مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردکان در این نشست انجمن های علمی را محور و نماد نشاط و پویایی علمی در دانشگاه توصیف کرد و از انجمن های علمی خواست ضمن همکاری با یکدیگر در ترسیم چشم انداز برنامه های پیش روی خود تلاش کنند. در این نشست دبیران انجمن های علمی نظرات خود را بیان نمودند و با برخی از آئین نامه ها، شرح وظایف و نحوه فعالیت در دانشگاه آشنا شدند.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035