انتخابات انجمن صنفی دانشجویان نیمه آبانماه برگزار می گردد.
تاریخ : یکشنبه 27 مهر 1393 ساعت 15:27 | تعداد بازدید : 1117
معاون دانشجویی دانشگاه اردکان به همراه مسئول امور فرهنگی دانشگاه در جریان بازدید از خوابگاه های دخترانه نور و یاس و بررسی مشکلات این خوابگاه ها از برگزاری انتخابات انجمن صنفی دانشجویان در نیمه آبانماه خبر داد.
دکتر ابوالفضل عزیزیان با بیان اینکه انجمن های صنفی بهترین جایگاه جهت انتقال و پیگیری مشکلات دانشجویی به ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه می باشد، خواستار مشارکت جدی دانشجویان در این انتخابات شد. وی زندگی در خوابگاه دانشجویی را یک تجربه زندگی گروهی و به دور از خانواده عنوان کرد و افزود: دانشجو باید در این مقطع از زندگی که از فرهنگ ها و اقوام متفاوتی تشکیل شده، سازگاری از خود نشان دهد. در این نشست سه ساعته نمایندگان دانشجویان مشکلات و خواسته های دانشجویان ساکن خوابگاه های نور و یاس را مطرح کردند و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.
لازم به ذکر است بازدید از خوابگاه های دانشجویی و بررسی مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه ها به صورت دوره ای انجام خواهد شد.آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035