کارگاه آشنایی با مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار amosوusrel
تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ساعت 14:56 | تعداد بازدید : 1229

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035