قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی 97-96
تاریخ : چهارشنبه 15 شهریور 1396 ساعت 10:42 | تعداد بازدید : 1187
آن دسته از دانشجویان گرامی که در سال تحصیلی جدید (97-96) متقاضی خوابگاه هستند لازم است به نکات ذیل  توجه کنند:
1-محل خوابگاه های پسران فعلا تغییری نسبت به سال های قبل ندارد.
2-خوابگاه یاس صرفا برای دانشجویان ارشد دختر در نظر گرفته شده است. دانشجویان عزیز کارشناسی ساکن در این خوابگاه در صورتیکه تاکنون جابجا نشده اند لازم هرچه سریعتر به خوابگاه نور نقل مکان کنند. در غیر این صورت ممکن است با وردوی های جدید ظرفیت این خوابگاه نیز پر شود.
3-دانشجویان سنواتی (ترم 5 ارشد و بعد از آن و ترم 9 کارشناسی و بعد از آن) می بایست در خوبگاه شماره 2 پیام نور ساکن شوند. 
4-دانشجویان گرامی بایستی با واريز اجاره بهای نیمسال اول سال تحصیلی جدید ( 285000 تومان برای دانشجویان روزانه و 400000 تومان برای دانشجویان شبانه) و نیز بدهی های قبلی به شماره حساب0109865008006 نزد بانك ملي ايران و ارائه رسید پرداخت به امور خوابگاه ها معرفی نامه سکونت جدید دریافت کنند. دانشجويان گرامي تصوير فيش ژرداختي ررا مي توانند به آدرس تلگرامي @dormuniard ارسال نمايند.
5-دانشجویان گرامی ورودی های جدید در روز ثبت نام حضوری می توانند تقاضای خوابگاه بدهند. در راهنمای ثبت نام نکات لازم در این خصوص ارائه شده است.
اداره امور خوابگاه های دانشگاه

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035