درخشش دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه اردکان در کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393 ساعت 08:28 | تعداد بازدید : 1131
مقاله علمی-پژوهشی خانم ها« زهرا عسکری مهدی آباد» و«ریحانه بخشایی» از دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه اردکان و با مسئولیت استادشان سرکار خانم احمدی در کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری جزء پوسترهای برگزیده قرار گرفته و در این رویداد علمی ارائه گردید.این پوستر با عنوان«بررسی مقایسه ای رابطه شاخص مقابله با استرس و نگرش به زندگی در پرستاران و افراد عادی شهر اصفهان طراحی گردیده است.» همچنین در رشته مقاله  اثر خانم ها«مینا سلطانی» و «مهشاد ایمانی مقدم» از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اردکان در این کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت. این مقاله نیز  در موضوع «مقایسه نقش سبک هویت و نظام باورها در اقدام به اهداء در داوطلبان و غیرداوطلبان اهداء خون در استان یزد» نگارش یافته است.
کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری ششم شهریورماه گذشته در سالن تلاش تهران برگزار گردید.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035