انتصاب در دانشگاه اردکان
تاریخ : چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 12:36 | تعداد بازدید : 1008
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اردکان، دکتر مجید مروتی، دکتر سید حسن موسوی، دکتر علی صحرایی و دکتر یاسر رضاپور از سوی ریاست دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه انتخاب شدند.  


                                     دکتر مجید مروتی            دکتر علی صحرایی                  دکتر یاسر رضاپور           دکتر سید حسن موسوی                                                                                                      
 

 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035